Home

Livets gång

januari 30, 2012

För några år sedan gjorde jag några illustrationer till en bok: ”Vägen fram” – en samproduktion mellan Riksantikvarieämbetet, Vägverket, Arkeologikonsult och Länsstyrelsen i samband med utbyggnaden av väg 73 (Nynäsvägen). I den boken presenterade arkeologerna sina upptäckter, funderingar, vetenskapliga metoder och analyser.

Min uppgift var att teckna bilder till de sagor som arkeologerna hade skrivit. Sagorna handlade om livet under forntiden. Boken följer de äldsta spåren efter människor på Södertörn från 7500 f.Kr. fram till slutet av 1700-talet.

Just nu befinner jag mig själv i en tid i livet när jag känner att min sista förälder håller på att glida ifrån mig, ut i det okända. På något konstigt sätt känns det då som en tröst att vara arkeolog. Man är inte troende – utan ateist egentligen – men ändå har man en slags tro på vetenskapen och tröstas av att livet har sin gång. Alla människor har i alla tider levt sitt liv, och sedan avslutat det. Förhoppningen är bara att slutet ska vara värdigt.

I den här sagan dör en gammal kvinna. Det är stenålder (ca 4000 f.Kr.) och hon hämtas av schamanerna, eller havsörnen – vägvisaren mellan världarna. Kanske trodde man att de döda hade stor betydelse för jordbruket eftersom man här hade fört sädeskorn till de dödas boplatser. (Sagan är skriven av Mattias Ahlbäck.)

Läs sagan och begrunda tidens vingsus.

Annonser

Grönstensverkstaden

maj 11, 2010

Några barn, ledda av en äldre flicka, paddlar försiktigt en kanot runt en udde. De gömmer sig delvis i växtligheten för att inte bli upptäckta. Långt ut på en udde håller några vuxna män på att tillverka yxor av grönsten. Barnen kan inte tro sina ögon, de hade alltid trott att det var andarna som kom med yxorna. Men nu ser de att det är männen som tillverkar dem i hemlighet. – ”Tror ni mig nu då”, väser flickan.

Det här är en förkortning av en saga om en period under stenåldern (6500–4000 f.Kr.) som publicerades i en bok, ”Vägen fram, arkeologiska utgrävningar längs väg 73 på Södertörn” (2009). Boken handlar om utgrävningarna, och arkeologer på Riksantikvarieämbetet och Arkeologikonsult skrev olika sagor om de olika tidsepokerna. Boken var ett samarbetsprojekt med Vägverket och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Teckningarna av sagorna gjordes digitalt av mig i Illustrator.