Home

Grönstensverkstaden

maj 11, 2010

Några barn, ledda av en äldre flicka, paddlar försiktigt en kanot runt en udde. De gömmer sig delvis i växtligheten för att inte bli upptäckta. Långt ut på en udde håller några vuxna män på att tillverka yxor av grönsten. Barnen kan inte tro sina ögon, de hade alltid trott att det var andarna som kom med yxorna. Men nu ser de att det är männen som tillverkar dem i hemlighet. – ”Tror ni mig nu då”, väser flickan.

Det här är en förkortning av en saga om en period under stenåldern (6500–4000 f.Kr.) som publicerades i en bok, ”Vägen fram, arkeologiska utgrävningar längs väg 73 på Södertörn” (2009). Boken handlar om utgrävningarna, och arkeologer på Riksantikvarieämbetet och Arkeologikonsult skrev olika sagor om de olika tidsepokerna. Boken var ett samarbetsprojekt med Vägverket och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Teckningarna av sagorna gjordes digitalt av mig i Illustrator.

Annonser