Home

Våra fornlämningar

april 29, 2010

Våra fornlämningar hör till vårt kulturarv. Vi ska vara rädda om dem och bevara dem i möjligaste mån. De här akvarellerna gjorde jag åt Riksantikvarieämbetet till ”Handbok i fornvård” (Robert Danielsson, Riksantikvarieämbetet 2006). I boken finns instruktioner och råd om hur man ska gå tillväga för att skydda våra fornlämningar och bevara dem för framtiden. Det handlar också om vad man får och inte får göra. Man får till exempel inte ta bort en runsten hursomhelst. Den kan ju stå på orörd mark och då har man förstört sammanhanget för alltid! Tänk dig att den har stått där i över tusen år. Nuförtiden ska vi alltid ha så bråttom och tänker kanske inte riktigt efter innan vi gör saker.

Den andra bilden visar en grävmaskin vid ett nybygge som ligger bredvid en ödekyrka. Man vill här uppmärksamma betraktaren på att det finns ett skyddsområde runt fornlämningar som man måste kolla upp innan man bebygger sådana områden.

Annonser